Creatieve wereld projecten

Lilo the sea monster

Lilo the Sea Monster leefde in de zee. Hij was kwaadaardig, slecht en boos, omdat de andere dieren hem bespotten omdat hij er anders uitzag. Samen met zijn enige vriend reisde hij ver weg en ontdekte dat het water daar veel schoner was dan thuis. Daarom keerden ze terug naar huis om de meren en de zee te reinigen. Ze werden schoongemaakt en schoongemaakt en schoongemaakt - en de andere zeedieren hielpen hen. De wateren werden nu perfecte leefgebieden voor dieren en Lilo was niet langer kwaadaardig of boos, omdat hij nu als een held werd behandeld door de andere zeedieren.

Een waterverfafbeelding wordt gebruikt als model voor Lilo.

De kinderen vullen het gaas met opgepropte kranten.The children are filling the wire netting with scrunched-up newspapers.

Lilo wordt geschilderd.

De kinderen schilderen takken om aan het plafond te hangen.

Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.